GARANCIJA

Za sve proizvode iz naše ponude garantiramo da su originalni, neoštećeni i kvalitetni. Svaki od njih ima određenu garanciju proizvođača. Nakon kupnje, kupac ima 2 godine garancije na proizvod, unutar kojeg se prihvaćaju reklamacije vezane uz moguće tvorničke greške. Svi proizvodi u prodaji su pregledani i prošli su kontrolu kvalitete. Ne snosimo odgovornost za oštećenja koja su nastala lošim korištenjem ili čuvanjem proizvoda, nestručnim rukovanjem i/ili popravkom kojeg je izvršio kupac ili treća strana.

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 

GARANCIJA NA DIOPTRIJSKE NAOČALE

 

Dioptrijske naočale izrađene po narudžbi za određenog korisnika sukladne su Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN br. 84/13).

Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje medicinskog proizvoda. Za dioptrijske naočale ili kontaktne leće jamstveni rok ovisi o garanciji proizvođača okvira i dioptrijskih leća (za naočalne leće vrijedi dvije godine).

Dioptrijske naočale su medicinski proizvod za posebnu namjenu izrađen po narudžbi samo za određenog korisnika, pa se od narudžbe ne može odustati, niti se novac vraća. Ukoliko se utvrdi da je proizvod nemoguće popraviti biti će zamijenjen novim.
Jamstvo se ne priznaje:
-ukoliko su na proizvodu nastala mehanička ili kemijska oštećenja
-ukoliko su kvarovi na proizvodu rezultat nepravilnog rukovanja
-ukoliko je zahvate na proizvode vršila neovlaštena osoba
-ukoliko stranka ne posjeduje jamstveni list ili račun

 

U slučaju bilo kakvih nedoumica i pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@optika-luna.hr ili na telefon 01 3882 376.

Ugodnu kupnju želimo! 🙂