25.11.2022.

‘Podijeljena radost je udvostručena radost’ – vodeći se navedenom rečenicom ovih blagdana vas darujemo s bogatim poklonima kroz trajanje Adventa i za Božić što znači čak 5 kreativnih natječaja i 5 odličnih poklona.

Započinjemo danas, a igramo se do Božića. Niže su navedena sva pravila i informacije, a detalji vas čekaju na našim društvenim mrežama. Imamo poseban natječaj na našem Instagram profilu @optika_luna i na našoj Facebook stranici OPTIKA LUNA. Razveselite dragu osobu ili sebe lijepim poklonom i uživajte u blagdanima šireći radost!

VELIKI BLAGDANSKI KRETIVNI NATJEČAJ OČNE OPTIKE LUNA

Kreativni natječaj priređuje i organizira Očna optika Luna d.o.o.; J. Slavenskog 1, 10000 Zagreb, OIB: 01703143622 , u daljnjem tekstu: Organizator, na svom Instagram profilu @optika_luna i na Facebook profilu OPTIKA LUNA.

Članak 1: Trajanje natječaja

Blagdanski kreativni natječaj Očne optike Luna d.o.o. organizira se u 5 navarata povodom svake Adventske nedjelje. Tako da organiziramo prema sljedećim terminima:

1. 25.11.2022. iza 16h do 27.11. 2022. u 23:59.

2. 02.12.2022. iza 10h do 04.12.2022. u 23:59.

3. 09.12.2022. iza 10h do 11.12.2022. u 23:59.

4. 16.12.2022. iza 10h do 18.12.2022. u 23:59.

5. 23.12.2022. iza 10h do 25:12.2022. u 23:59.

Članak 2: Kriteriji sudjelovanja

Sudionici za pravilno sudjelovanje trebaju u komentaru napisati kome bi poklonili poklon iz natječaja i zašto baš toj osobi.

Članak 3: Odabir dobitnika

Organizator nagrađuje najkreativniji odgovor sudionika koji su ispunili sve uvjete sudjelovanja. Ime i prezime dobitnika (koje je navedeno na Instagram ili Facebook profilu dobitnika, ovisno gdje će sudjelovati) bit će objavljeno na Instagram profilu @optika_luna (a Story-u profila i u objavi Giveawaya) i Facebook profilu Očne optike Luna d.o.o. OPTIKA LUNA (u tekstu ispod objave natječaja na Facebooku).

1. Za prvi adventski natječaj dobitnik će biti proglašen 28.11.2022. u ponedjeljak.

2. Za drugi adventski natječaj dobitnik će biti proglašen 05.12.2022. u ponedjeljak.

3. Za treći adventski natječaj dobitnik će biti proglašen 12.12.2022. u ponedjeljak.

4. Za četvrti dventski natječaj dobitnik će biti proglašen 19.12.2022. u ponedjeljak.

5. Za peti dventski natječaj dobitnik će biti proglašen 27.12.2022. u utorak.

Članak 4: Suglasnosti i odgovornosti

Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoju suglasnost na objavu imena i prezimena na Instagram (@optika_luna) i Facebook profilu (OPTIKA LUNA), ovisno na kojem sudjeluju. Sve materijale i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionici dostavljaju svojevoljno. Očna optika Luna d.o.o. ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranicama i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika nagradnog natječaja.

Članak 5: Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina.

Članak 6: Odabir dobitnika

Kriterij odabira je kreativnost odgovora na postavljeno pitanje. Pregled prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada, obavlja stručni žiri tvrtke Očna optika Luna d.o.o., koji se sastoji od najmanje 3 člana. Odluka stručnog žirija je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

Članak 7: Nagrada

Na natječaju se dijeli 5 poklona na Instagram i Facebook profilu Očne optike Luna.

1. Instagram i Facebook: Parfem, notes, držač za torbu te kemijska olovka Luna x2

2. Instagram: sunčane naočale Persol; Facebook: Look dioptrijski okvir.

3. Instagram i Facebook: Police kapa x2, Police torba x2, Police majica x4, Luna shopping ključ x2, Luna vrećica x2 i ‘cleaning kit’ (sprejić i krpica za čišćenje naočala) x2

4. Instagram: Police sunčane naočale; Facebook: lančić za naočale i ‘cleaning kit’ za naočale

5. Instagram i Facebook: Luna dioptrijski okvir po želji iz naše izdvojene ponude i Essilor naočalne leće Crizal Saphire u dioptriji (ne odnosi se na izrazito visoke dioptrije iznad -8,00) x2

Članak 8: Objava dobitnika

Po završetku nagradnog natječaja, Očna optika Luna d.o.o. će objaviti dobitnike nagrade u sklopu objave na Instagram profilu @optika_luna (na storyu profila te u tekstu objave o Giveawayu) i Facebook profilu OPTIKA LUNA (u tekstu objave o kreativnom natječaju).

Članak 9: Diskvalifikacije sudionika

1. Ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim kriterijima sudjelovanja u natječaju;

2. Ako sudionik prijavi radove koji nisu autorski odnosno koji su preuzeti s interneta ili nekog autorskog djela;

3. Ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom podataka;

4. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata;

Članak 10: Odricanje odgovornosti

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka/Instagrama, niti je s njim povezan. Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U navedenom slučaju Organizator se oslobađa svake odgovornosti. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

  1. (ne)djelovanje društvene web-mreže Facebook/Instagram

  2. sve ostale aktivnosti na web-mreži Facebook/Instagram

  3. bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju

  4. bilo kakve posljedice korištenja nagrada

Članak 11: Nadopune Pravila natječaja

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sve sudionike pravovremeno obavijestiti.

Članak 12.: Zaštita osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka je Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 10000 Zagreb, OIB: 01703143622

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz presumirane privole koju nam dajete prijavom na nagradni natječaj. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora. Protekom roka od 30 dana od objave dobitnika, imena drugih sudionika bit će obrisana.

Organizator će poduzeti sve razumne i potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Pristup vašim osobnim podacima imaju i zaposlenici voditelja obrade Očna optika Luna d.o.o.; J. Slavenskog 1, 10000 Zagreb, OIB: 01703143622. Uz navedeno, pristup vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji pomažu IT podršci prilikom održavanja sustava i koji pomažu u obradi osobnih podataka putem tih sustava. Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Podaci sudionika prikupljeni u svrhu provođenja i realizacije ovog nagradnog natječaja obrisat će se protekom 2 mjeseca od završetka iste. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Sudionici nagradnog natječaja smatraju se ispitanicima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Sudionik nagradnog natječaja ima sva prava utvrđena Općom uredbom o zaštiti podataka: Pravo na pristup, Pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”), Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prigovor, Pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Organizatora putem e-maila: info@optika-luna.hr ili na adresu J. Slavenskog 1, 10000 Zagreb. Ukoliko smatrate da se vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.